• tytuł: Setzen (siedzenie)

Setzen (Siedzenie)

Praca została zrealizowana w ramach międzynarodowego projektu zorganizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych Weisensee w Berlinie. Podczas kilkutygodniowego pobytu w Teheranie zaproszeni artyści realizowali prace odnoszące się do tego, co tam zastali. Projekt nosił tytuł będący cytatem z wiersza Na wiosnę* Eduarda Mörike: „Myślę o tym i o tamtym, / Nie wiem, co to jest, doprawdy”.

Moją pracę noszącą tytuł „Siedzenie” umieściłem na dachu budynku Iranian Artists Forum, który na co dzień używany był jako magazyn. Z części stołów jakie tam znalazłem ułożyłem znak zapytania, a pod jednym z pozostałych stołów umieściłem telewizor wyświetlający video. Video składało się z sekwencji zdjęć zrobionych przeze mnie w Teheranie, przedstawiających różne miejsca do siedzenia, oraz z głosu Inge Mahn powtarzającego słowa: „Gdzie siedzisz? Gdzie jesteś? Gdzie siedzisz? Czy mnie rozumiesz?”

*Eduard Mörike Im Frühling: „Ich sehne mich, und weiß nicht recht, nach was”; tłum. Andrzej Lam