Ogłoszenia drobne

Praca była kontynuacją prac pod tytułem „Verhaltensmuster” (Modele zachowań), które pokazałem w Schwerinie i Berlinie. Podobnie jak w tamtych pracach, w „Ogłoszeniach drobnych” przywołuję kontekst społeczny, by skonfrontować go z wytworami wyobraźni. Ogłoszenia w tej pracy są pytaniami. Jednak nie chcę ich formułować słowami. Teksty pojawiające się w pracy (stwierdzenia, pytania) są punktami zaczepienia, prowokacjami do formułowania następnych. Pytania drobne, malutkie, zadawane przez termita albo kurz, bardzo mnie ciekawią. Chcę, by pytania otwierały, były ruchem z wewnątrz gdzieś na zewnątrz, w jakimś nieznanym kierunku.