Vorsicht Hund
(Uwaga pies)

Punktem centralnym pracy jest fotografia tablicy na bramie jednego z domów w Loitz. Rysunki skonstruowane są zgodnie z zasadami wywiedzionymi z tej tablicy. W pracy znajduje się cały niemiecki alfabet, a więc trzydzieści liter wewnątrz trzydziestu psów, przyczepionych po obu stronach piętnastu ram. Skrzynia z płyt wiórowych wypełniona lokalnymi gazetami i opatrzona napisami: „mit voller Lunge schreien”, „den Hals voll haben”. Pierwszy napis to parafraza niemieckiego wyrażenia „aus voller Lunge schreien” znaczącego „krzyczeć bardzo głośno”, jednak w wersji „mit voller Lunge schreien” znaczy dosłownie „krzyczeć z pełnym płucem”. Drugi napis to niemieckie wyrażenie znaczące „mieć dość” (dosłownie „mieć pełną szyję”).