• tytuł: Goście (element instalacji)

Goście

Głównym materiałem z którego powstały prace na tym piętrze są naczynia które rozbiłem, lub które ktoś rozbił w mojej obecności. Część naczyń rozbiłem specjalnie na potrzeby realizacji tych prac, inne zostały rozbite przypadkowo. Pozostałe składowe instalacji to trzy rozbite telewizory uzupełnione obiektami z plasteliny, oraz projekcja video.