Conversations with stones
(Rozmowy z kamieniami)

Praca została zrealizowana w przestrzeni między Gorzowem Wielkopolskim a Assen (Holandia). Przejechałem ten dystans rowerem, zatrzymując się co jakiś czas, by rozmawiać z kamieniami, które spotykałem na swojej drodze. Rozmowę prowadziłem za pomocą małego notatnika i narzędzi do rysowania. Każdy kamień kładłem na kartce notatnika i odrysowywałem jego kontury. Dzięki umieszczeniu kalki maszynowej między kartkami notatnika uzyskiwałem kopia rysunku. Oryginalny rysunek zawsze wyrywałem z notatnika i zostawiałem pod kamieniem z którym rozmawiałem, w miejscu w którym znalazłem ten kamień. Następnie robiłem fotograficzną dokumentację efektów swoich działań, a także szerszego kontekstu miejsca w którym znalazłem kamień.Rysunki powstałe w czasie rozmowy były zawsze swego rodzaju komentarzem czy grą odnoszącą się do otaczającej przestrzeni, często były to żarty. Gra obejmowała także kopię pozostawioną w notesie, na której zmieniałem niektóre elementy i dodawałem nowe, nieistniejące w oryginale.

Pierwszy kamień znalazłem w swoim pokoju w Gorzowie Wielkopolskim, a ostatni w Galerii Defka w Assen. Na wystawie pokazałem dokumentację zrobioną podczas rozmów z kamieniami. Zdjęcia połączone były linią narysowaną na ścianie galerii. Linia reprezentowała drogę przebytą w trakcie realizacji pracy. Linia przechodziła za okno galerii, by połączyć dokumentację z ostatnim kamieniem, z którym rozmawiałem, leżącym na zewnętrznym parapecie. Na wystawie pokazałem też notes z kopiami rysunków zrobionymi podczas rozmów z kamieniami.