Co żyje wewnątrz linii?

W naszych głowach rzeczy dzielą się na duże i małe, na użyteczne i bezużyteczne, na słone i słodkie. Dzielimy świat, żeby go zrozumieć. Rysujemy granice, linie podziału, by określić, co znajduje się po każdej ze stron. Dotąd jest Polska, a dalej już Czechy. Tutaj stół zamienia się w podłogę. A co żyje w samej linii? Bo przecież linie też są zamieszkałe.

  • Projekcja wyświetlana na centralnej ścianie